Zákaznícky servis: 0911 333 530, 0902 699 999
Fasády

Izolácia Nobasil na obvodové steny

Izolácia Nobasil na obvodové steny (zatepľovanie) predstavuje účinnú formu úspory energie.  Jej výhodou je najmä tepelná, akustická a protipožiarna izolácia fasád budov. Zateplenie má význam tak pre nové stavby, ako aj pre stavebné úpravy pri  rekonštrukciách. Okrem toho izolačné konštrukcie vytvárajú priestor pre estetické zlepšenie vzhľadu domov.

Potrebujete poradiť? Nechajte nám Vaše číslo a my vám poradíme.

Izolácia Nobasil FKD S Thermal je vyrábaná z minerálnych vlákien, ktoré sú spájané modifikovanou umelou živicou. V celom priereze je hydrofobizovaná.

Použitie:

  • Nobasil FKD-S Thermal sa používa na kontaktné zateplenie fasády

NOVINKA! Vylepšené izolačné vlastnosti.

  • vynikajúca tepelná izolácia, vysoká paropriepustnosť, vysoká pohltivosť hluku, nízke zaťaženie konštrukcie stavby tiažou, zníženie nevyhnutnej hrúbky izolácie, jednoduchšia manipulácia.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti - λ = 0,035 W/mK, trieda reakcie na oheň - A1.


Doska NOBASIL FKD RS je vyrábaná z minerálnych čadičových vlákien vodorovne orientovaných, spájaných umelou živicou. V celom priereze je hydrofobizovaná.
Použitie:

  • izolácia vo vonkajších kontaktných zatepľovacích systémoch,
  • ako lepený a mechanický prikotvený izolant k nosnej stene, s následnou povrchovou úpravou omietkou.

Vlastnosti:

  • vynikajúce izolačné vlastnosti, absorbuje dopadajúcu zvukovú energiu, objemovo a tvarovo stabilná, ľahko spracovateľná na potrebný rozmer a tvar, nehorľavá

Súčiniteľ tepelnej vodivosti - λ = 0,037 W/mK, trieda reakcie na oheň - A1


Nová izolácia SMARTwall  S C1 je vyrábaná z minerálnych čadičových vlákien, ktoré sú spájané modifikovanou umelou živicou. Izolácia SMARTwall S C1 je jednostranne povrchovo upravená silikátovým nástrekom a v celom priereze je hydrofobizovaná.

Použitie:

  • izoláciu SMARTwall  S C1 je odporúčané použiť vo vonkajších kontaktných zatepľovacích systémoch ETICS
  • izolácia je k nosnej stene kotvená a lepená zároveň

Vlastnosti:

  • až o 35%znížená spotreba lepiacej a stierkovacej hmoty
  • až o 25% skrátený čas vystužovania - stierkovania v porovnaní so štandardným výrobkom na báze kamennej minerálnej vlny

Súčiniteľ tepelnej vodivosti - λ = 0,035 W/mK, trieda reakcie na oheň - A1.

 


Produkty FKD N C1 sú určené na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu obvodových stien v kontaktných zatepľovacích systémoch (ETICS), kde je tepelný izolant k nosnej stene kotvený a lepený zároveň. Jednostranný silikátový nástrek (FKD N C1) na povrchu dosiek zlepšuje priľnavosť lepidla a stierkovej hmoty k izolácii a zároveň zjednodušuje manipuláciu s doskami.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti - λ = 0,034 W/mK, trieda reakcie na oheň - A1.