Zákaznícky servis: 0911 333 530, 0902 699 999

Izolácia NOBASIL FRN

Nobasil FRN je minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých kusoch. Materiál je pre svoju tuhosť, pevnosť, ako aj tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne vlastnosti predurčený na aplikáciu do vonkajších stien ako súčasť prevetrávaného systému zatepľovania, a to do konštrukcií s maximálnou výškou 8 m.

Výhody:

  • nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti - λ = 0,037 W/mK - vynikajúce izolačné vlastnosti
  • nehorľavý – zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby
  • akustické vlastnosti – absorbuje dopadajúcu zvukovú energiu
  • nízka hodnota faktora difúzneho odporu – prievzdušnosť
  • pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilný
  • ľahko spracovateľný na potrebný rozmer a tvar
  • nenasiakavý – hydrofobizácia v celom priereze

Pozor! Použitie na odvetranú fasádu do dreveného roštu, nie na kontaktné zateplenie so sklotextilnou sieťkou a hmoždinkami.

Cenník izolácie NOBASIL FRN: