Zákaznícky servis: 0911 333 530, 0902 699 999
Fasády
Izolácia Nobasil SMARTwall FKD N C1 180mm

Izolácia Nobasil SMARTwall FKD N C1 180mm izolácia s jednostranným silikátovým nástrekom

Hrúbka Šírka Dĺžka Balenie
180 mm 0.6 m 1 m 1,20m2
Originálny tovar, sme certifikovaný predajca
Žiadne skryté poplatky
Pri objednávke nad 500€ je doprava objednávky v celej SR
       ZADARMO!

Dostupnosťna objednávku
cena s DPH
m2


Výrobky produktovej rady FKD N C1 sú vyrábané z minerálnych čadičových vlákien, ktoré sú spájané modifikovanou umelou živicou. FKD N C1 je výrobok s jednostrannou povrchovou úpravou silikátovým nástrekom. Tieto dosky sú v celom priereze hydrofobizované, čo znamená, že neabsorbujú vzdušnú vlhkosť z okolitého prostredia. 

Produkty FKD N C1 sú určené na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu obvodových stien v kontaktných zatepľovacích systémoch (ETICS), kde je tepelný izolant k nosnej stene kotvený a lepený zároveň. Jednostranný silikátový nástrek ( N C1) na povrchu dosiek zlepšuje priľnavosť lepidla a stierkovej hmoty k izolácii a zároveň zjednodušuje manipuláciu s doskami.

Dosku FKD N C1 s jednostranným silikátovým nástrekom doporučujeme aplikovať s nastriekanou stranou v smere od steny do exteriéru. Na kotvenie doporučujeme použiť skrutkovacie rozperné kotvy TFIX-8ST, ktorých hlavnou výhodou je eliminácia tepelných mostov pri aplikácii. Aplikáciu produktov FKD N C1, dĺžku a počet kotiev na m2 doporučujeme realizovať podľa montážneho návodu Knauf Insulation.

Na izoláciu ostení doporučujeme použiť výrobky NOBASIL FKD RS C1 v hrúbkach 20 – 40 mm.

Výhody izolácie SMARTwall  N C1:

 • vynikajúce tepelno izolačné vlastnosti – najlepšia hodnota medzi izolačnými
  materiálmi na báze minerálnej vlny určených pre kontaktné zatepľovacie systémy
 • rýchla aplikácia – výrazne nižší čas na lepenie a vystužovanie dosky
 • ľahká manipulácia – kompaktný povrch dosky vďaka povrchovej
 • úprave – menšia prašnosť pri manipulácii a príjemnejšia na dotyk
 • ƒúspora času a peňazí – úspora lepidla a skrátenie času na realizáciu
 • zvýšenie pasívnej požiarnej bezpečnosti stavieb
 • lepšia pohltivosť dopadajúceho hluku
 • ƒvysoká paropriepustnosť materiálu – nezvyšuje difúzny odpor obvodovej steny
 • tvarovo stála izolácia – pri systémovej aplikácii je odolná voči
  degradácií vlastností
Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,035
Rd 5,10
Trieda reakcie na oheň: A1
Trieda tolerancie hrúbky: T5
Priepustnosť proti vodnej pare: max. 3,5
Nasiakavosť: dlhodobá max. 3,0 kg/m2, krátkodobá max. 1,0 kg/m2
Pevnosť v ťahu: kolmo k rovine min. 7,5 kPa
Kód značenia izolácie: MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)25-TR7,5-WS-WL(P)

Zásady lepenia izolačných dosiek SMARTwall N C1

 • Príprava lepiacej zmesy musí byť urobená podľa návodu uvedenom na technickom liste lepidla.
 • Lepidlo sa nanáša iba na dosky so suchým a kompaktným povrchom bez mechanického poškodenia alebo výrazného lokálneho, farebného odlíšenia.
 • V prípade izolantu FKD N C1 sa lepidlo nanáša na stranu, ktorá nie je povrchovo upravená.
 • V prípade izolantu FKD N C1 je lepidlo nutné na povrch nanášať v dvoch krokoch.
 • Lepidlo sa nanáša po obvode v súvislom páse širokom zhruba 120 mm.
 • V strede sa lepidlo nanáša v dvoch alebo troch terčoch o rozmeroch zhruba 120 x 120 mm (rozmer po zatlačení na stenu).
 • Lepidlo musí pokrývať minimálne 40% povrchu dosky.
 • Dosky sa na stenu ukladajú na ½ presah oproti spodnej doske, tak aby priebežný vertikálny spoj dosiek nebol nad sebou.
 • Dosky sa k sebe dotláčajú tesne, tak aby nevznikal medzi nimi horizontálna alebo vertikálna špára (tepelný most).

Postup lepenia

 • Pri izolačných doskách FKD N C1 sa lepidlo nanáša v dvoch krokoch:
   • v prvom kroku sa vtláča tenká vrstva lepidla do štruktúry izolantu,
   • v druhom kroku sa nanáša hlavná vrstva lepidla.
 • Po nanesení sa dosky ukladajú na zatepľovanú stenu, začína sa od zakladacej lišty.
 • Mierny tlakom sa dosky vyrovnávajú tak aby boli horizontálne, vertikálne a aj plošne zarovnané a nevznikali povrchové nerovnosti medzi jednotlivými doskami.

Kotvenie izolačných dosiek SMARTwall  N C1 kotvami TFIX-8ST

Zásady kotvenia

 • Kotvenie zatepľovacieho systému sa robí vždy po 24 h technologickej prestávke. Dĺžka technologickej prestávky závisí na poveternostných vplyvoch a orientácii zatepľovanej steny na konkrétnu svetovú stranu. V procese zateľovania zvyčajne realizačná firma využíva technologickú prestávku na jednej stene, na realizáciu zateplenia na stene druhej.
 • Dĺžka kotvy musí vždy zodpovedať súčtu hrúbky izolantu, hrúbky lepidla (v prípade rekonštrukcie je nutné pripočítať hrúbku stávajúcej omietkovej vrstvy) a minimálnej kotviacej hĺbke. V tabuľkách nájdete doporučený presný typ a dĺžku kotvy pre danú hrúbku izolantu.

 
 • Priemer vŕtaného otvoru musí byť 8 mm, v prípade väčšieho alebo menšieho primeru nedôjde k spravnej aktivácii kotvy.
 • Kotevná hĺbka musí zodpovedať druhu murovacieho materiálu, pri kotvách TFIX–8ST je táto min 25 mm pre väčšinu v súčasnosti dostupných murovacích materiálov.
Materiály, pre ktoré je možné použiť kotvu TFIX - 8ST Kategória použia Kotviaca hĺbka (mm)
betón, lícové betónové dielce A 25
plné tehly, vápennopieskové tvárnice, tvárnice z ľahčeného betónu B 25
dierované tehly, vápennopieskové dierované tvárnice, dutinové bloky z ľahčeného betónu C 25
medzerovitý ľahčený betón D 25
pórobetón E 25
 • Vzdialenosť osi kotvy od okraja izolačnej dosky musí byť rovná alebo väčšia ako je hrúbka izolantu
 • Kotvy musia prechádzať v mieste lepidla alebo vo vzdialenosti maximálne 80 mm od okraja lepidla
 • Os vŕtania otvorov pre kotvy musí byť vedená kolmo k rovine zatepľovacieho materiálu
 • Kotva musí byť aktivovaná zaskrutkovaním tŕňa, pribitím nedochádza k vytvoreniu pevného spoja tak, aby sa krycia izolácia taniera kotvy dostal do úrovne izolácie
 • Na zaskrutkovanie kotiev TFIX–8ST je nutné použiť akumulátorový skrutkovač a špeciálny aplikačný nástavec TFIX–8S TOOL.
 • Rozmiestnenie kotiev musí zodpovedať kotviacemu plánu, čo znamená, že pre štandardný rodinným dom do výšky 8 m je nutné použiť 3 ks kotiev na dosku, tzn. 6 ks /m2

Postup kotvenia izolačných dosiek SMARTwall FKD N C1 s použitím TFIX–8ST

 • Vŕtanie otvorov pre umiestnenie rozperných kotiev TFIX–8ST
 • Vloženie kotvy do vyvŕtaného otvoru
 • Mierne priklepnutie kotvy do izolantu – zarezanie ozubenej časti do tepelnej izolácie
 • Aktivovanie kotvy zaskrutkovaním skrutky do tela kotvy
 • Kontrola rovinnosti povrchu v miestach kotiev
tab certificates

Otázky a odpovede

Chcete sa dozvedieť viac o produkte Izolácia Nobasil SMARTwall FKD N C1 180mm? Náš špecialista Vám ju zodpovie do 24 hodín (max. do 2 pracovných dní).Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.