Zákaznícky servis: 0911 333 530, 0902 699 999
Strechy

Izolácia NOBASIL MPN

Izolácia NOBASIL MPN je určená na tepelnú, zvokovú a protipožiarnu izoláciu. Na jej výrobu sa používajú minerálne čadičové vláka, ktoré sú spájané živicou.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti - λ = 0,038 W/mK, trieda reakcie na oheň - A1.

Výhody:

 • má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti - vynikajúce izolačné vlastnosti
 • je nehorľavá - zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby
 • má akustické vlastnosti - absorbuje dopadajúcu zvukovú energiu
 • má nízku hodnotu faktora difúzneho odporu - prievzdušnosť
 • je biologicky stabilizovaná - pri správnej aplikácii si trvale zachováva izolačné vlastnosti
 • je odolná voči mikroorganizmom, hlodavcom
 • je chemicky neutrálna - nereaguje s okolitými materiálmi
 • pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilná
 • je ľahko spracovateľná na potrebný rozmer a tvar
 • je nenasiakavá - hydrofobizácia v celom priereze
 • môže byť povrchovo upravená kašírovaním nízkogramážnou rohožou, Al fóliou
 • počas dopravy, skladovania a montáže musí byť chránená pred poveternostnými vplyvmi

Cenník izolácie NOBASIL MPN:

Izolácia NOBASIL MPN 100mm

Hrúbka Šírka Dĺžka Balenie
100 mm 0.6 m 1 m 3,6m2
na objednávku
cena za m2 s DPH:
7,89 €
Potrebujem
m2

Izolácia NOBASIL MPN 120mm

Hrúbka Šírka Dĺžka Balenie
120 mm 0.6 m 1 m 3m2
na objednávku
cena za m2 s DPH:
9,47 €
Potrebujem
m2

Izolácia NOBASIL MPN 140mm

Hrúbka Šírka Dĺžka Balenie
140 mm 0.6 m 1 m 2,4m2
na objednávku
cena za m2 s DPH:
11,05 €
Potrebujem
m2

Izolácia NOBASIL MPN 150mm

Hrúbka Šírka Dĺžka Balenie
150 mm 0.6 m 1 m 2,4m2
na objednávku
cena za m2 s DPH:
11,83 €
Potrebujem
m2

Izolácia NOBASIL MPN 160mm

Hrúbka Šírka Dĺžka Balenie
160 mm 0.6 m 1 m 2,4m2
na objednávku
cena za m2 s DPH:
12,61 €
Potrebujem
m2

Izolácia NOBASIL MPN 180mm

Hrúbka Šírka Dĺžka Balenie
180 mm 0.6 m 1 m 1,8m2
na objednávku
cena za m2 s DPH:
14,19 €
Potrebujem
m2

Izolácia NOBASIL MPN 200mm

Hrúbka Šírka Dĺžka Balenie
200 mm 0.6 m 1 m 1,8m2
na objednávku
cena za m2 s DPH:
15,77 €
Potrebujem
m2