Zákaznícky servis: 0911 333 530, 0902 699 999
Strechy

Izolácia NOBASIL MPS

Akcia

Izolácia NOBASIL MPS  je minerálnovláknitý stavebný materiál vo forme dosiek na báze čadičových vlákien, ktoré sú spájané živicou. Je určená na tepelnú, akustickú a protipožiarnu izoláciu.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti - λ = 0,035W/mK, trieda reakcie na oheň - A1.

Výhody:

 • má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti - vynikajúce izolačné vlastnosti
 • je nehorľavá - zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby
 • má akustické vlastnosti - absorbuje dopadajúcu zvukovú energiu
 • má nízku hodnotu faktora difúzneho odporu - prievzdušnosť
 • je biologicky stabilizovaná - pri správnej aplikácii si trvale zachováva izolačné vlastnosti
 • je odolná voči mikroorganizmom, hlodavcom
 • je chemicky neutrálna - nereaguje s okolitými materiálmi
 • pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilná
 • je ľahko spracovateľná na potrebný rozmer a tvar
 • je nenasiakavá - hydrofobizácia v celom priereze
 • môže byt povrchovo upravená kašírovaním nízkogramážnou rohožou, Al fóliou
 • počas dopravy, skladovania a montáže musí byt chránená pred poveternostnými vplyvmi

Cenník izolácie NOBASIL MPS :

Akcia

Izolácia NOBASIL MPS 50 mm

Hrúbka Šírka Dĺžka Balenie
50 mm 0.6 m 1 m 6m2
na objednávku
cena za m2 s DPH:
5,22 €
Potrebujem
m2

Akcia

Izolácia NOBASIL MPS 60 mm

Hrúbka Šírka Dĺžka Balenie
60 mm 0.6 m 1 m 4,8m2
na objednávku
cena za m2 s DPH:
6,25 €
Potrebujem
m2

Akcia

Izolácia NOBASIL MPS 80 mm

Hrúbka Šírka Dĺžka Balenie
80 mm 0.6 m 1 m 3,6m2
na objednávku
cena za m2 s DPH:
8,34 €
Potrebujem
m2

Akcia

Izolácia NOBASIL MPS 100 mm

Hrúbka Šírka Dĺžka Balenie
100 mm 0.6 m 1 m 3,00m2
na objednávku
cena za m2 s DPH:
10,43 €
Potrebujem
m2

Akcia

Izolácia NOBASIL MPS 120 mm

Hrúbka Šírka Dĺžka Balenie
120 mm 0.6 m 1 m 2,40m2
na objednávku
cena za m2 s DPH:
12,51 €
Potrebujem
m2

Akcia

Izolácia NOBASIL MPS 140 mm

Hrúbka Šírka Dĺžka Balenie
140 mm 0.6 m 1 m 1,80m2
na objednávku
cena za m2 s DPH:
14,61 €
Potrebujem
m2

Akcia

Izolácia NOBASIL MPS 150 mm

Hrúbka Šírka Dĺžka Balenie
150 mm 0.6 m 1 m 1,8m2
na objednávku
cena za m2 s DPH:
15,65 €
Potrebujem
m2

Akcia

Izolácia NOBASIL MPS 160 mm

Hrúbka Šírka Dĺžka Balenie
160 mm 0.6 m 1 m 1,80m2
na objednávku
cena za m2 s DPH:
15,74 €
Potrebujem
m2

Akcia

Izolácia NOBASIL MPS 180 mm

Hrúbka Šírka Dĺžka Balenie
180 mm 0.6 m 1 m 1,2m2
na objednávku
cena za m2 s DPH:
18,77 €
Potrebujem
m2

Akcia

Izolácia NOBASIL MPS 200 mm

Hrúbka Šírka Dĺžka Balenie
200 mm 0.6 m 1 m 1,2m2
na objednávku
cena za m2 s DPH:
20,86 €
Potrebujem
m2

Akcia

Izolácia NOBASIL MPS 220 mm

Hrúbka Šírka Dĺžka Balenie
220 mm 0.6 m 1 m 1,2m2
na objednávku
cena za m2 s DPH:
22,95 €
Potrebujem
m2

Akcia

Izolácia NOBASIL MPS 240 mm

Hrúbka Šírka Dĺžka Balenie
240 mm 0.6 m 1 m 1,2m2
na objednávku
cena za m2 s DPH:
25,04 €
Potrebujem
m2