Zatepľovacia poradňa

Dobrý deň. Na povale som som voľne rozvinul nobasil s papierovou vložkou, papierom hore. Na niekoľkých miestach sa cez staršiu strechu nafúkalo trocha snehu. Ten som odstránil, ale trocha ostalo, čo sa nedalo celkom pozametať. Viem že po roztavení snehu izolácia trocha navlhne. Neviem či sa to neznehodnotí hoci v lete je na povale horúco, takže izolácia by mala vyschnúť. Poprosím o Váš názor. Ďakujem.
Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: Pokiaľ izolácia po navlhnutí vyschne, pričom nie je mechanicky poškodená napr. chodením po nej,  tak nadobudne opäť deklarované vlastnosti, čiže bude izolovať i naďaľej.

 

Dom je zateplený 10 rokov 5 cm polystyrénom, niekde zateká. Dá sa aplikovať ďalší zatepľovací systém bez demontáže starého? 
Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: Určite  nie. V krajnom prípade je možné opraviť fasádne poruchy, aby do systému nezatekalo, avšak jednoznačne by som doporučil radikálnejšie riešenie a to: strhnúť starý systém a aplikovať nový vo väčšej hrúbke izolácie, nakoľko tepelnotechnické požiadavky na obvodovú stenu sú už niekde inde ako pred 10 rokmi.

 

Čo minimálne treba robiť v rámci údržby už zateplených panelových domov a v akých intervaloch? 
Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: Samozrejme okrem kontroly vykurovacej sústavy, je potrebné minimálne raz za rok skontrolovať aspoň vizuálne celistvosť finálnej omietky na povrchu systému, či nie sú viditeľné mechanické poškodenia a toto sa samozrejme týka i plochej strechy – kontrola hydroizolačnej vrstvy na povrchu a vyčistenie strešných vpustí na odvod dažďovej vody.

 

Deklaruje sa, že životnosť zateplenia je 25 rokov. Pri úvere na 25 rokov treba zatepľovať znova?
Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: Neviem prečo je deklarovaných 25 rokov a v akom dokumente, ale pokiaľ je správne aplikovaný certifikovaný zatepľovací systém, tak jeho životnosť je minimálne po celú dobu užívania stavby, ktorá sa bežne uvažuje aj na dobu 50 rokov z hľadiska funkčného a estetického...

 

Z čoho presne je vyrobená minerálna vlna?
Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: Poznáme dva druhy minerálnej vlny: sklená minerálna vlna, kde hlavnou surovinou je recyklované obalové sklo a minerálna čadičová vlna (NOBASIL), kde hlavnou surovinou je čadič.

 

Obytný dom z r. 1954, 1964, hrúbka stien 45 cm - tehla -  je potrebné zatepliť?
Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: Určite áno, na základe tepelnotechnického prepočtu je možné urobiť konkrétny návrh hrúbky izolácie, ale predpokladám, že to bude min. 8 cm izolácie.

 

Máme informácie, že zateplenie má tú nevýhodu, že pri vonkajšom otepľovaní na jar, sa táto výhoda v byte prejaví oneskorene. Je pravda, že izolant bráni prestupu tepla z vonkajšieho prostredia? 
Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: Je to pravda, pretože izolant bráni cez zimu úniku tepla smerom von a cez leto je to opačne, avšak rýchlym riešením je otvorenie okien a vpustenie teplého vzduchu dnu cez okná...

 

Existuje v materiáloch používaných v posledných 30-tich rokoch na výstavbu panelových domov taký, ktorý nie je potrebné zatepliť? ( napr. sendvičové panely s vnútornou izoláciou perlit)
Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: Určite nie, pretože tepelnotechnické požiadavky na obvodovú stenu sa rapídne zmenili resp. zvýšili a je potrebné aj predĺžiť životnosť celej steny a tu je riešením aj zateplenie.

 

Aké možnosti ponúka min. vlna pri sanácii historických budov?
Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: Pokiaľ nie je možné zatepľovať z vonku, meniť vzhľad fasády, tak je potrebné pristúpiť k zatepleniu z vnútra do roštu a následne použiť sadrokartónové dosky ako povrchovú úpravu.

 

Aká hrúbka minerálnej vlny zodpovedá hrúbke 10 cm polystyrénu?
Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: Tepelnoizolačné vlastnosti oboch štandardných izolantov sú zhruba rovnaké, takže odpoveď je 10 cm minerálnej vlny.

 

V našom 9-posch. 54-bytovom dome sme si pod nátlakom správcu dali urobiť drahú reguláciu kúrenia. o jej realizácii sa nám v celom bytovom dome znížila teplota o 10°C a vznikajú plesne. Je možné tento problém vyriešiť zateplením? Doteraz nám nikto nezaručil, že sa to zlepší. p. Kalinajová, Prešov
Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: A máte vymenené aj okná resp. plesne sa začali tvoriť až po výmene okien a vyregulovaní sústavy? Ak áno, tak jednoznačne doporučujem zatepliť, avšak je potrebné urobiť výpočet na potrebnú hrúbku izolácie z hľadiska použitého materiálu a jeho hrúbky pri obvodovej stene.

 

Čo spôsobilo ( mohlo spôsobiť) prasklinu po celej dĺžke zateplenej štítovej steny?
Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: Určite by bolo potrebné danú prasklinu vidieť, ale mohlo to spôsobiť i sadnutie celej stavby.

 

Aký zatepľovací systém je najvýhodnejší pre panelový dom? (polystyrén alebo minerálna vlna, aká hrúbka?)
Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: Hrúbku je potrebné vždy navrhnúť podľa typu a hrúbky existujúcej steny resp. panelu. Tepelnoizolačné vlastnosti oboch materiálov sú zhruba rovnaké, výhody minerálnej vlny sú v nízkej difúzii, akustických vlastnostiach a v nehorľavosti.

 

Ako treba postupovať, keď minerálna vlna pri montáži zavlhne?
Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: Je potrebnú ju nechať vyschnúť a až následne pokračovať v prácach. Po vyschnutí nadobudne opäť svoje pôvodné izolačné vlastnosti.

 

Akú hrúbku polystyrénu použiť pri zateplení kúpeľnovej steny od schodiska v paneláku z vnútornej strany kúpelne. Teplota na schodisku je cca 15 C. Za odpoved dakujem.
Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: Vždy by sa malo zatepľovať od miesta resp. vzniku chladu, ale pokiaľ chcete zatepliť od interéru resp. z kúpelňovej strany, tak je potrebné použiť aspoň 60 mm hrúbú izoláciu na báze XPS a nie obyčajného EPS polystyrénu, pretože je tu veľké riziko vzniku kondenzácie v konštrukcii resp. aj v kúpelni je veľmi vysoká vlhkosť.

 

Čím by bolo najvhodnejšie zatepliť novostavbu rodinného domu, ked obvodové murivo je z YTONG P2-400 hrúbky 375mm v lokalite Stupava. EPS je najlacnejší aj najpoužívanejší, ale je tu obava z polohy rosného bodu. Akú hrúbku zateplenia použiť, aby nedochádzalo k problémom s vlhnutím, resp. zamŕzaním príp. navlhnutého muriva? Stoji vôbec za to, zateplovať takéto murivo?
Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: Na základe existujúcich normových požiadaviek nie je potrebné zatepľovať uvedené murivo, avšak s prihliadnutím na stále sa zvyšujúce požiadavky z pohľadu úspor energií by som doporučil zatepliť obvodovú stenu minerálnou fasádnou doskou v hrúbke min. 60 mm, ktorá má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, pričom určite nedôjde pri štandardných klimatických podmienkach a v interiéri ku vzniku rosného bodu v murive. Minerálna vlna má vynikajúce difúzne vlastnosti a samozrejme i akustické i protipožiarne.

 

Opravujeme starší dom zo 60 rokov, postavený z dutých aj plných tehál v kombinácii s popolčekovými kvádrami. Napriek tomu že som presadzovala zateplenie Nobasilom minimálne 10 cm, firma nám nalepila len 5 cm izoláciu. Myslíte, že to bude postačujúce? Manžel tvrdí, že 5 cm Nobasil sa vyrovná 10 cm polystyrénu.
Odpovedá Ing. Karol Tužinský, Knauf Insulation s.r.o.: Na základe uvedených informácii si myslím, že 5 cm hrubá izolácia je nepostačujúca, pričom štandardný fasádny polystyrén má približne rovnaké tepelnoizolačné vlastnosti ako minerálna vlna. Váš návrh na 10 cm hrúbku izolácie bol veľmi správny.

 

Projektant odporučil na zateplenie 4-podlažného tehlového BD Polystyrén, vlastníci sa rozhodli použiť Nobasil – drahšiu alternatívu. Aký bude konečný efekt? Aké sú výhody?
Odpovedá Ing. Katarína Matejíčková, Knauf Insulation s.r.o.: Z tepelnotechnického hľadiska pri dodržaní projektom stanovených parametrov tepelnej izolácie bude efekt rovnaký, akurát bude môcť byť použitá menšia hrúbka izolácie z nobasilu ako pri polystyréne, vzhľadom na lepšie izolačné vlastnosti minerálnej vlny oproti EPS. To umožní použiť napríklad menej hlboké oplechovania parapetov z exteriéru (takisto kratšie kotvy do izolantu).
Z akustického hľadiska je izolant na báze minerálnej čadičovej vlny vhodnejší, nakoľko tlmí hluk dopadajúci na fasádu, čo je prínos pre objekty stojace v miestach vystavených vysokému pôsobeniu okolitých zdrojov hluku (diaľnice, električkové trate, autobusové zastávky, železnica a pod.) Z požiarneho hľadiska je nobasil v triede horľavosti A1 – nehorľavý, čím spĺňa maximálne kritéria kladené na izolant v kontaktných fasádach. Čo sa týka difúzie vodných pár, treba ako povrchovú úpravu kontaktného zateplenia s minerálnou vlnou použiť omietku s vhodným difúznym odporom, čiže silikátovú.

 

Ako najvhodnejšie zatepliť podkrovný byt s vikiermi z interiéru? Z exteriéru sa nedá. Pôvodná izolácia strechy s stien vikierov je 12 cm nobasil.
Odpovedá Ing. Katarína Matejíčková, Knauf Insulation s.r.o.: Zateplenie bytu v podkroví z interiéru nie je problém, pokiaľ ostanú dodržané podchodné výšky a komfort bývania neutrpí. Je na posúdení projektanta, ktorý podľa súčasného stavu zhodnotí, aká hrúbka izolácie a s akými parametrami je potrebná na doteplenie konštrukcie. Ak je v súčasnosti povrchová úprava z iteriéru či už sadrokartón alebo drevený obklad, treba podľa hrúbky doplňujúcej izolácie nakotviť na túto konštrukciu rošt (drevený alebo z CD profilov), vložiť izoláciu z minerálnej vlny a následne zakryť parotesnou fóliou. Ako finálnu vrstvu môžeme doporučiť opäť sadrokartón prípadne drevený obklad.

 

Pôvodne zateplenie na paneláku je zakryté azbestocementom. Pri rekonštrukcii toto ponechať a zakryť alebo sa musí strhnúť?
Odpovedá Ing. Katarína Matejíčková, Knauf Insulation s.r.o.: Jednoznačne odporúčame azbestocementovú krytinu strhnúť a zlikvidovať podľa platných predpisov odbornou firmou. Čo sa týka samotnej tepelnej izolácie v roštovej konštrukcii, je na posúdení projektanta a po obhliadke stavby aj podľa stavu izolácie buď izoláciu ponechať a doplniť, a zakryť novou prevetrávanou fasádou, alebo úplne zlikvidovať staré zateplenie a nahradiť ho novým kontaktným zateplením.

 

Stráca minerálna vlna tepelnoizolačné vlastnosti po namoknutí?
Odpovedá Ing. Katarína Matejíčková, Knauf Insulation s.r.o.: Minerálne vlny na báze čadiča, ktoré sa používajú na kontaktné zateplenie fasád stavieb (výrobky FKD, FKD S, FKL, FKD RS) sú hydrofobizované v celom priereze, čiže nenasiakavé. Pri samotnej aplikácii sa stane, že počas lepenia dosiek fasáda zmokne. Vtedy odporúčame nechať dosky preschnúť a počkať s aplikáciou výstužnej vrstvy, aby nedošlo k tomu, že po nanesení omietky sa vlhkosť objaví na povchu a môžu vznikať nežiadúce fľaky. Tak isto je nutné použiť zakladaciu lištu v zmysle technologických postupov daných systémov s minerálnou vlnou a teda perforovanú. Tepelnoizolačné vlastnosti po vysušení zostávajú zachované.

 

Používa sa nobasil aj na sokel? 
Odpovedá Ing. Katarína Matejíčková, Knauf Insulation s.r.o.:
 Vzhľadom na to, že výrobky určené na kontaktné zateplenie sú hydrofobizované v celom priereze, čiže nenasiakavé (výrobky FKD, FKD S, FKL, FKD RS), môžu sa použiť aj na soklovú časť budov. Pri akomkoľvek materiáli použitom na soklovú časť je dôležitý spôsob vyhotovenia jednotlivých detailov a dodržanie správnych technologických postupov doporučených výrobcami.

 

Ako vyriešiť situáciu, keď minerálna vlna namokne kvôli poškodenej asfaltovej pokrývke strechy? Stráca svoje vlastnosti? Úplné vysušenie nie je možné kvôli dažďu. Čo poradíte?
Odpovedá Ing. Katarína Matejíčková, Knauf Insulation s.r.o.: Opravu naplánovať na obdobie s predpokladom vhodného teplého a suchého počasia. V tomto prípade v mieste poškodenia hydroizolačnej vrstvy urobiť sondu a zistiť stav tepelnej izolácie. Pokiaľ je tepelná izolácia veľmi namoknutá, treba odstrániť asfaltovú pokrývku a vymeniť najpoškodenejšiu časť tepelnej izolácie, strechu nanovo zaizolovať a odstrániť všetky poruchy hydroizolačnej vrstvy. Odborná firma resp. projektant navrhne do strechy odvetrávacie komínky tepelnoizolačnej vrstvy, a takto zhotovené odvetranie by malo zabezpečiť vysušenie tepelnej izolácie ako aj jej neustále prevetrávanie. Čo sa týka otázky, či izolácia stráca pri namoknutí svoje vlastnosti, tak samozrejme nemôžeme zaručiť pri takomto stave jej deklarované vlastnosti.

 

Máte otázky ohľadom izolácii fasád, striech, stropov, ...? Napíšte nám na e-mail tobyk@tobyk.sk, radi vám poradíme.