Zvýšenie cien izolácií od Januára 2018

Vážení zákazníci,

 

dovoľujeme si Vás upozorniť, že od januára 2018 bude v platnosti nový cenník izolácií Knauf Insulation, vrámci ktorého je očakávané zvýšenie cien izolácií o 3 až 10 %. (Posledné zvýšenie cien izolácii prebehlo v Januári 2018).

Uvedený cenník zahŕňa komplexné portfólio produktov Knauf Insulation z minerálnej vlny, drevenej vlny Heraklith a doplnkového príslušenstva LDS.

Tepelná izolácia bola a je dôležitou súčasťou projektov energeticky úsporných stavieb a tiež materiálom nevyhnutným pri vytváraní životného štýlu priateľského k okolitému prostrediu.

Výrobcovia izolačných materiálov sú však podobne ako iné odvetvia priemyslu ovplyvnení vývojom cien ropy, koksu a elektrickej energie na európskom trhu. 

V posledných mesiacoch došlo k navýšeniu cien vybraných vstupných surovín. Tento vývoj má negatívny dopad na náklady pri výrobe izolačných materiálov.

 

S pozdravom,

Váš TOBYK