Zákaznícky servis: 0911 333 530, 0902 699 999

Zvýšenie cien izolácií od Januára 2018

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že od Marca 2018 bude v platnosti nový cenník izolácií Knauf Insulation, vrámci ktorého je očakávané zvýšenie cien izolácií o 3 až 10 %, z dôvodu nárastu cien vstupných výrobných surovín. 

(posledné zvýšenie cien izolácii prebehlo v Januári 2018). 

Váš Tobyk 


Výhody izolácií s ECOSE Technology

ECOSE® Technology je revolučná technológia výroby izolácií z obnoviteľných organických materiálov. Všetky izolácie vyrobené s ECOSE Technology získavajú výhody vyplývajúce z jej využitia.


Knauf Insulation získala certifikát Zlatý štandard kvality vzduchu v interiéri

Knauf Insulation získala ako prvá spoločnosť na svete certifikát Zlatý štandard kvality vzduchu v interiéri.